Brandiohjeisto

Tämän ohjeiston tarkoitus on inspiroida Tulpan yhtenäisen ja vaikuttavan visuaalisen viestinnän suunnitteluun.

Lataa logotiedostot

Tulppa Hero

Tekijälle

Viestinnän tekijälle

Tulppa-kuntoutus on osa Sydänliiton toimintaa. Uudistettu visuaalinen identiteetti on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä Sydänliiton visuaalisen ilmeen kanssa. Kaikessa visuaalisessa viestinnässä tulee näkyä Sydänliiton Sydän tekee hyvää -tunnus sekä lausemuotoinen selite: Tulppa on osa Sydänliiton toimintaa. Tulppa-kuntoutuksella on yhteinen typografia, väripaletti ja kuvamaailma Sydänliiton kanssa. Viestinnän materiaaleissa pyritään noudattamaan yhteistä linjaa Sydänliiton visuaalisen ilmeen kanssa. Sydänliiton ilme pyrkii yksinkertaiseen, selkeään linjaan – taittoja ei saisi täyttää asialla, liiallisilla kuvituselementeillä ja väreillä.

Lisää tietoa viestintästrategiasta, brandista ja toteutuksista saat Sydänliiton markkinointijohtaja Eeva Hietalahdelta, eeva.hietalahti@sydanliitto.fi, 040 586 1919

Ohjeistus Sydänliiton visuaalisen ilmeen käytöstä löytyy osoitteessa ohjeisto.sydanliitto.fi

Painotuotteissa käytettävä paperi on G-Print tai vastaava. G-Print on PEFC-sertifioitu, päällystetty, hiokkeeton ja valkoinen mattapintainen paperi. 

Missio

Tietoa, taitoa ja tukea

Tulppa-kuntoutus tarjoaa tietoa taitoa ja tukea valtimosairauden hoitoon. Tulppa on ryhmänohjauksen työväline kuntoutuskurssin ohjaamiseen ja tarjoaa valmiin ryhmänohjauksen mallin ja materiaalin. Tulppa on kehitetty kuntoutuksen järjestämiseen perusterveydenhuollossa. Kuntoutus toteutetaan lähellä osallistujien arkea terveyskeskuksessa osana sairaanhoitopiirin hoitopolkua. 

Tulppa Ohjeisto3

Logo

Tunnusversiot

Tulppa-kuntoutuksen ensisijainen tunnus muodostuu merkistä (1), nimenkirjoitusasusta eli logotyypistä (2) ja tietoa taitoa ja tukea -selitteestä logotyypin alla (3). Ensisijaista tunnusversiota käytetään pääsääntöisesti kaikessa Tulpan viestinnässä (4). Toissijainen tunnus muodostuu merkistä ja logotyypistä (5). Tunnuksesta on olemassa punainen, musta ja valkoinen versio sekä painetun että digitaalisen viestinnän sovelluksiin.

Tulppa Ohjeisto4

Logo

Tunnuksen käyttö ja ladattavat tiedostot

Tunnus tulee sijoittaa rauhalliselle taustalle, sille tulee antaa riittävästi tilaa ja sen erottuvuudesta tulee huolehtia kaikissa käyttötilanteissa. Tunnuksella on suoja-alue, jonka sisäpuolelle ei tule sijoittaa kuvia, tekstejä tai muita graafisia elementtejä. Suoja-alue on logotyypin t-kirjaimen korkuinen. (1) 

Tunnukselle on asetettu minimikäyttökoko. Ensisijaista tunnusversiota käytetään pääsääntöisesti kaikessa Tulppa-kuntoutuksen viestinnässä (2). Toissijaista tunnusta voidaan käyttää Tulpan sisäisessä viestinnässä ja tilanteissa, joissa tunnuksen käyttökoko alittaisi ensisijaiselle tunnukselle asetetun minimikoon (3). Merkkiä voidaan käyttää irroitettuna logosta esimerkiksi sosiaalisen median ikoneissa (4). Logotyyppiä voidaan käyttää harkitusti ilman merkkiä sisäisessä viestinnässä ja tilanteissa, joissa käyttökoko alittaisi ensisijaiselle- ja toissijaiselle tunnukselle asetetut minimikoot (5). Tunnusversioiden asettelua tai väritystä ei saa muuttaa.

Lataa Tulpan logotiedostot alla olevasta linkistä aina aloittaessasi uuden työn varmistaaksesi, että käytössäsi on viimeisimmät tunnusversiot. Käytä painotuotteissa Print-kansiosta ja muihin sovelluksiin Screen-kansiosta löytyviä tunnustiedostoja.

Lataa logotiedostot

Väri

Brandivärit

Tulppa-kuntoutuksella on yhteinen väripaletti Sydänliiton kanssa. Väripalettiin kuuluvat kirkkaanpunainen, koralli, puuteri, vaaleanharmaa, harmaa sekä musta. 

 • Kirkkaanpunainen

  CMYK 0 100 91 0
  PANTONE 485 C
  RGB 237 27 46
  HEX #CC0000
  Tikkurila M320

 • Koralli

  CMYK 0 56 50 0
  PANTONE 171 C
  RGB 245 140 117
  HEX #F58b75

 • Puuteri

  CMYK 0 11 15 0
  PANTONE 475 C, 40 %
  RGB 254 228 210
  HEX #fee4d2
  Tikkurila G469

 • Vaaleanharmaa

  CMYK 4 2 3 4
  PANTONE 427, 50%
  RGB 237 237 236
  HEX #ededec

 • Harmaa

  CMYK 7 3 5 8
  PANTONE 427 C
  RGB 198 199 201
  HEX #c6c7c9

 • Musta

  CMYK 0 10 0 93
  CMYK (Värin päällä) 20 20 20 85
  RGB 51 51 52
  HEX #333334

Tulppa Ohjeisto5

Typografia

Branditypografia

Gerbera on Sydänliiton pääasiallinen fontti, jonka kolmea leikkausta: Lightia, Mediumia ja Boldia käytetään kaikessa Tulpan viestinnässä. Pääasiallista fonttia Gerberaa käytetään painotuotteissa ja verkossa aina silloin, kun se on mahdollista. Bold- ja Medium-leikkauksia käytetään otsikoinnissa ja Light-leikkausta leipätekstissä. Gerbera-kirjainperheen fontit voi ostaa esimerkiksi täältä:

www.myfonts.com/fonts/brownfox/gerbera/

Tulppa Ohjeisto11

Gerberan yhteydessä ingresseissä ja kuvateksteissä voidaan käyttää Georgia Italic -fonttia, joka tulee useimpien käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen mukana. Verkossa, sähköisissä materiaaleissa sekä tilanteissa, joissa pääasiallista brandifonttia Gerberaa ei voida käyttää, on käytössä korvaavat järjestelmäfontit, Verdana Bold, Regular ja Italic. Ne ovat fontteja, jotka löytyvät kaikista yleisistä ohjelmistoista ja painotaloista. Otsikoissa käytetään Bold- ja muissa teksteissä Regular-leikkausta.

Tulppa Ohjeisto6

Typografia

Typografiset elementit

Tulppa-kuntoutuksen merkistä johdettua pisteviivoitusta voidaan käyttää elävöittämään taittoa ja kuvittamaan tekstipainotteisia sisältöjä. Pisteviivoituksella voidaan korostaa pääviestejä ja nostoja alleviivaamalla sekä ympyrän tai nelikulmion muotoisina kehyksinä. Pisteviivaa käytetään joko 3 pt tai 5 pt vahvuisena tekstin koosta riippuen ja aina brandivärisenä. 

Kuva

Brandikuva

Sydänliiton brandikuvat ovat myös Tulpan visuaalisen viestinnän käytössä. Kuvissa pyritään välttämään liiallista visuaalista hälyä. Kuvat edustavat hyvää arkea ja yhdessä tekemistä. Kuvamaailman väriskaala on pelkistetty ja rajaukset harkittuja.

Tulppa Ohjeisto7

Kuva

Ikonikirjasto

Tulpan visuaalisessa viestinnässä voidaan käyttää Sydänliitolle luotua ikonikirjastoa niin infograafeissa kuin tekstin yhteydessä kuvituksina. Ikonit voi ladata viestinnän käyttöön alla olevasta linkistä.

Lataa ikonit

Tulppa Ohjeisto2

Identiteetti

Visuaalinen identiteetti käytössä

Kuvamaailman, typografian ja värien yhtenäisellä käytöllä varmistetaan Tulpan viestien ja visuaalisen identiteetin yhtenäisyys ja erottuvuus sekä tunnistettavuus osana Sydänliiton palveluita. Typografiassa ja kuvituksessa keskitytään viestien välittämiseen selkeyden avulla.

Tulppa Ohjeisto9

Identiteetti

Yhteiskäyttö Sydänliiton visuaalisen identiteetin kanssa

Sydänliitto toimii allekirjoittajana kaikessa Tulpan viestinnässä. Kaikessa visuaalisessa viestinnässä tulee näkyä Sydänliiton Sydän tekee hyvää -tunnus sekä lausemuotoinen selite: Tulppa on osa Sydänliiton toimintaa. Verkkosivuilla Sydänliiton tunnus ja selite näkyvät aina vähintään footerissa. Sydän tekee hyvää -tunnusta käytetään kaikissa yhteyksissä aina ensisijaisesti punaisella, toissijaisesti valkoisella tai mustalla.

Tulppa Ohjeisto10

Painetussa viestinnässä Sydänliiton tunnus ja selite on sijoitettu taittopinnan oikeaan alareunaan. Esitteessä tunnus voi olla etu- ja/tai takakannessa (1, 2–4). Yhteistyökumppanilogot sijoitetaan aina erilleen Sydänliiton ja Tulpan logoista siten, että Tulpan logo on suurimmassa roolissa, Sydän tekee hyvää -tunnus on allekirjoittajan roolissa ja yhteistyökumppanit ovat tälle alisteisia (3 & 4). Tarkoin harkiten voidaan käyttää pelkkää Sydänliiton Sydän-symbolia yhdistettynä lausemuotoiseen selitteeseen silloin, kun on kyse Tulpan sisäiseen käyttöön tarkoitetusta materiaalista tai yhteyksissä, joissa Tulpan yhteys Sydänliittoon on itsestään selvä. Tällaisia käyttötilanteita ovat esimerkiksi esitteen tai powerpoint-esityksen takakansi, kun samassa yhteydessä on jo kertaalleen näkyvissä Sydän tekee hyvää -tunnus (4).

Tulppa Ohjeisto12

Powerpoint-pohjassa ja muissa sisäisissä dokumenteissa Tulpan ensisijainen tunnus ja Sydänliiton Sydän tekee hyvää -tunnus ja Tulppa on osa Sydänliiton toimintaa -lausemuotoinen selite ovat aina näkyvissä etusivutasolla (5). Tarkoin harkiten voidaan käyttää pelkkää Sydänliiton Sydän-symbolia yhdistettynä lausemuotoon silloin, kun on kyse Tulpan sisäiseen käyttöön tarkoitetusta materiaalista tai yhteyksissä, joissa Tulpan yhteys Sydänliittoon on itsestään selvä, kuten powerpoint-esityksen sisäsivut ja viimeinen dia (6–12). 

Tulppa Ohjeisto13

Videoiden loppuplansseissa Tulpan ensisijainen tunnus tulee olla keskitettynä näkymään ja  Sydän tekee hyvää -tunnus ja lausemuoto ovat allekirjoittajan roolissa. Videon taustaplanssin taustaväri on puuteri. Sydän tekee hyvää -tunnus sekä mahdolliset yhteistyökumppanilogot sijoitetaan taittopinnan oikeaan alareunaan.